Odwiedziny duszpasterskie – kolęda

KOLĘDA 2022 odbędzie się w dwóch formach. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

  1. Spotkania kolędowe w kościele parafialnym według następującego porządku:

27 grudnia 2021 roku

ul. Długosza, ul. Kadłubka, ul. Kassyusza, ul. Galla, ul. Przybyszewskiego, ul. Polna, ul. Wawrzyniaka, ul. Staszica

29 grudnia 2021 roku

ul. Kościelna, ul. św. Floriana

30 grudnia 2021 roku

ul. Poznańska, ul. Mylna, ul. Żurawia, ul. Romka Strzałkowskiego, ul. Wąska

3 stycznia 2022 roku

ul. Św. Wawrzyńca, ul. Szczepanowskiego, ul. Janickiego, ul. Nad Seganką, ul. Żeromskiego, ul. Rodziewiczówny

4 stycznia 2022 roku

ul. Jeżycka, ul. Norwida, ul. Kochanowskiego, ul. Krasińskiego, ul. Mączna, ul. Barzyńskiego, ul. Mickiewicza, ul. Nad Bogdanką

5 stycznia 2022 roku

ul. Słowackiego, ul. Prusa, ul. Kraszewskiego, Rynek Jeżycki,

7 stycznia 2022 roku

ul. Dąbrowskiego

2. Odwiedziny kolędowe w domach parafian od 8 stycznia na indywidualne zaproszenie. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób: