Zgłoszenia na tegoroczną kolędę.

Od dwóch lat przez pandemie nie mogliśmy spotkać się w Waszych domach na tradycyjnej kolędzie. Wielu z Was pyta o te spotkania, które są doskonalą okazja do budowania relacji we wspólnocie parafialnej, wspólnej modlitwy, rozmowy, dzielenia się codziennością. Bardzo nam potrzeba takiego czasu.

Zmieniająca się sytuacja – pandemia, obecna struktura parafii, wprowadzające się osoby na krótki czas, laicyzacja – to wszystko sprawia, że trudno byłoby podjąć kolędę w tradycyjnej dotychczasowej formie idąc z domu do domu.

Rozeznając obecną sytuację podjęliśmy decyzję o innym sposobie organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Chętnie odwiedzimy każdą rodzinę naszej parafii, która wcześniej wyrazi taką wolę spotkania. Dlatego uruchomiliśmy system, który ułatwi organizację zgłoszeń. Najlepszym sposobem zapisów jest formularz online (link poniżej) lub wypełnienie papierowego zgłoszenia dostępnego w kościele, biurze parafialnym lub na końcu informatora parafialnego (można zabrać z kościoła). Zgłoszenia przyjmujemy do 24 grudnia. Prosimy, aby podać swoje dane byśmy mogli przesłać drogą mailowa lub telefoniczną termin spotkania kolędowego.

https://zapisynakolede.pl/zapisy/GN6PjXJJSoRwS1Riz1Qr1667479087