Cmentarz

Biuro Cmentarne

ul. Nowina 1 tel.0-61/847-59-40

 poniedziałek od 7.30 do 17.00

 wtorek-piątek od 10.00 -do 14.00

cmentarz Cmentarz został założony w 1905r.na peryferyjnym obszarze Jeżyc. Cmentarz zajął kwartał ujęty arteriami ul.Dąbrowskiego i ul.Bukowską, poprzecznie ul. Polską i od wschodu ul. Szpitalną. Regulamin cmentarza wydany został 1.10.1905r. przez dozór kościelny. Z akt dozoru kościelnego wiadomo,że pierwszy wniosek o wykupienie miejsca pod grobowiec rodzinny wpłynął 5.10.1905 – złożyła go Maria Marta Libera. W czasie ponad stu lat istnienia cmentarza pochowano na nim ok. 30 tysięcy osób. Księga cmentarna, w której występują okresowe luki w zapisach, zawiera niemal 29 tysięcy wpisów. W ciągu ostatnich 10 lat od wznowienia pogrzebów pochowano na nim ponad 3600 osób. Aktualnie na cmentarzu znajduje się ok. 12 tysięcy grobów. Od roku 1995 cmentarz znajduje się w zarządzie parafii Chrystusa Dobrego Pasterza i w tym także roku stanowisko zarządcy Cmentarza Jeżyckiego objął p.Tomasz Fiszer, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

Najstarsze zachowane groby:

Wojciech Chmielewski 14.04.1853- 11.05.1905

Marta Marszałkiewicz 24.06.1877 – 17.08.1905

Melcia Janowicz 14.11.1902 – 19.10.1905

Wanda Pernaczyńska z Pawłowskich 19.12.1844 – 16.01.1905

Jan Betz 4.06.1859 – 4.02.1905

Anna Zwierzyńska – 17.06.1905

Józef Gościaszek 14.02.1847 – 23.07.1905

Piotr Lewandowski 1.05.1832 – 16.08.1905

Marcin Lira 10.09.1848 – 26.08.1905

Proboszczowie jeżyccy pochowani na tutejszym cmentarzu

ks. prałat Wacław Mayer 1.09.1872 – 5.05.1930

– założyciel tego cmentarza, proboszcz par. Najświętszego Serca Jezusa i św.Floriana w latach 1904-1913 i św. Marcina 1913-1930.

ks. Stanisław Budaszewski 14.11.1880 – 24.08. 1935

-proboszcz par. Najświętszego Serca Jezusa i św.Floriana w latach 1927-1935

ks. prałat Henryk Lewandowski 1896-1969

proboszcz parafii św.Jana Vianney na Sołaczu 1930-1946 i Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana 1946-1968

ks.prałat Bolesław Jurga 9.06.1933-15.07.1995

pierwszy proboszcz parafii Chrystusa Dobrego Pasterza , budowniczy kościoła parafialnego, dyrektor Księgarni św. Wojciecha, od 1969 pracował na terenie cmentarza jako jego administrator i duszpasterz okolicznej ludności, dzięki jego staraniom udało się otworzyć cmentarz dla celów grzebalnych po 34 latach przerwy, pochówek ks prałata dnia 20.07.1995 był pierwszym pogrzebem po 34 latach przerwy