Duszpasterstwo Na Kościelnej

duszpasterstwo2013 nk1401plakat_schola