Grupy Duszpasterskie

 • Parafialny Zespół Caritas – grupa charytatywna
  Dyżur Parafialnego Zespołu Caritas – wtorek 16.00-18.00

  Bank odzieży – czwartek 16.00-18.00

 • Wspólnota Apostolska św. Elżbiety – grupa modlitewno-charytatywna

  Więcej pod adresem: https://www.wolontariatswietejelzbiety.com/wspolnota

 • Wolontariat św. Elżbiety – grupa charytatywna

  Więcej pod adresem: https://www.wolontariatswietejelzbiety.com/wolontariat

 • Wspólnota Żywego Różańca – grupa formacyjno-modlitewna
  I sobota miesiąca – 7.30 różaniec, 8.00 Msza św. i medytacja

  III sobota miesiąca – 7.30 różaniec, 8.00 Msza św.

 • Czciciele Miłosierdzia Bożego – grupa modlitewna

  Każdy poniedziałek – koronka do Bożego Miłosierdzia,
  II poniedziałek 18.00 Msza św.,

  Ostatni piątek miesiąca 15.00 Msza św. i koronka
  w intencjach przyniesionych na kartkach,

 • Chór Parafialny – grupa liturgiczna

 • Służba Liturgiczna Mężczyzn – grupa liturgiczna

 • Sychar – grupa modlitewno-formacyjna

  III sobota miesiąca 15.00 – kaplica ss. Elżbietanek

 • Ministranci Młodsi – grupa liturgiczno-formacyjna

  Zbiórka – sobota 10:00

 • Duszpasterstwo Dzieci – grupa formacyjna

  Spotkania sobota – 10.00-11.00

 • Schola Dziecięca – grupa liturgiczno-formacyjna

  Sobota 12:00 – próba, niedziela Msza św. 11.30