Kapłani

Proboszcz:

  • Ks. mgr kanonik Mateusz Drob

Proboszczem naszej parafii został 1 lipca 2017 roku

Święcenia kapłańskie przyjął – 26.05.1994 r.

Wikariusz:

  •  Ks.  mgr lic. Jan Markowski

 Posługę w naszej parafii rozpoczął 25 sierpnia 2021 r.

Święcenia kapłańskie przyjął – 22.05.2014 r.

Kierownik Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

 Rezydenci:

  • Ks. dr kanonik Ryszard Rybak

Posługę w naszej parafii rozpoczął  w 1997 r.

Święcenia kapłańskie przyjął -19.05.1983 r.

W Metropolitalnym Sądzie Duchownym stanowisko Wikariusza Sądowego Oficjał

  • Ks.  mgr kanonik Czesław Liczbański

Posługę w naszej parafii rozpoczął 25 sierpnia 2010r.

Święcenia kapłańskie przyjął – 24.05.1973 r.

  • Ks. mgr lic Wojciech Nowicki

Posługę w naszej parafii rozpoczął 1 września 2018 r.

Święcenia kapłańskie przyjął -22.05.2014 r.

Redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”, Dyrektor Katolickiego Radia Emaus