Katecheza Przedmałżeńska

W naszej parafii katecheza przedmałżeńska odbywa się
we wtorki i w czwartki lub w piątki i soboty (w zależności od wybranego terminu) o godz. 19:00 w salce katechetycznej przy kościele.

kp2014

TEMATY KATECHEZ:

  1. Podstawy wiary. Sakramentalność małżeństwa.
  2. Istota i rozwój miłości. Miłość małżeńska.
  3. Różnice w przeżywaniu miłości (kobieta i mężczyzna). Trudności w małżeństwie.
  4. Odpowiedzialne rodzicielstwo. Wychowanie do miłości.
  5. Wykroczenia przeciw życiu. W obronie życia.
  6. Msza święta. Rodzina Kościołem Domowym. Powołanie chrześcijańskie.

PORADNIA PRZEDMAŁŻEŃSKA

Poradnia przedmałżeńska obejmuje 3 spotkania:

spotkanie nr 1: pierwsza środa miesiąca godz. 19:00, salka „A”
spotkanie nr 2: druga środa miesiąca godz. 19:00, salka „A”
spotkanie nr 3: termin indywidualny dla każdej pary

 

Do poradni dla narzeczonych należy zgłosić się co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
Tematyka spotkań dotyczy zakresu katolickiej etyki życia małźeńskiego oraz metod naturalnej regulacji poczęć w Poradni Duszpasterstwa Rodzin w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.