Ministranci

10 ZASAD MINISTRANTA

 1. Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu
 2. Ministrant jak święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię.
 3. Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.
 4. Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.
 5. Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”
 6. Ministrant służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.
 7. Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.
 8. Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże
 9. Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów
 10. Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu

Modlitwy ministranta

 • Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuję służby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, oczy zwrócone na ołtarz, a serce oddane tylko Tobie. Amen.

 • Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Do św. Dominika Savio

Anielski Dominiku Savio, który w szkole św. Jana Bosko nauczyłeś się chodzić drogami świętości, pomóż nam naśladować Twoją miłość ku Jezusowi, nabożeństwo do Matki Najświętszej, gorliwość o zbawienie dusz oraz spraw, abyśmy także postanowiwszy raczej umrzeć niż zgrzeszyć osiągnęli zbawienie wieczne. Amen.

RuchomyMinistrant