Nadzwyczajni Szafarze

Zasadniczym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej jest pomoc w zanoszeniu Eucharystii chorym i niepełnosprawnym. Nadzwyczajny szafarz pomaga również w rozdawaniu Komunii Świętej w Kościele.

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. może być mężczyzna w wieku 35-65 lat, który:

wyróżnia się dojrzałością w wierze,

prowadzi wzorowe życie moralne (małżeńskie, rodzinne, zawodowe i sąsiedzkie),

posiada odpowiednie kwalifikacje intelektualne i wykształcenie,

aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym.

szafarz

Tomasz Fiszer – posługę szafarza pełni od 1999r.

Aleksander Miedziak -posługę szafarza pełni od 1999r.

Zbigniew Kęsa – posługę szafarza pełni od 2006r.

Juliusz Jopek – posługę szafarza pełni od 2006r.