Parafialny Zespół Caritas

Naczelnym zadaniem Caritasu jest pomoc ludziom ubogim, starszym i schorowanym. Zespół zbiera ofiary zarówno na pomoc potrzebującym parafianom, jak i na programy realizowane przez jednostkę archidiecezjalną. Caritas organizuje również inne akcje, jak rozprowadzanie świec przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego a także przeprowadza zbiórkę odzieży. Przez cały rok Caritas wspomaga materialnie potrzebujących, a w czasie wakacji dofinansowuje wypoczynek dzieci z ubogich rodzin.

Przewodnicząca Parafialnego Zespołu Caritas Maria Łukawska

caritas

Wydawanie odzieży

wtorek 14:00 – 16:00

czwartek 16:00- 18:00