Rada Duszpasterska

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Rada jest instytucją stałą w parafii, a jej kadencja trwa 4 lata. Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym proboszcza.