Rada Ekonomiczna

Przewodniczący ks. prałat Roman Kubicki

Członkowie Parafialnej Rady Ekonomicznej:

  • Urszula Molik
  • Jan Firlik
  • Tomasz Fiszer
  • Wojciech Hoehne
  • Zbigniew Kęsa

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii.