SPOWIEDŹ

W naszym kościele spowiadamy:spowiedz

 

 • w dni powszednie od 7:00 – 8:00 i od 17:30 – 18:00,
 • w niedziele 10 minut przed każdą Mszą Świętą,
 • W pierwszy piątek miesiąca od 7:00 – 8:00, od 15:30 – 18:30,
 • W pierwszy czwartek miesiąca od 18:30 – 21:00

RACHUNEK SUMIENIA

Pytania wstępne

-Żałuję za popełnione zło?

-Mam stanąć przed Bogiem, który jest Miłością, a ile jest miłości we mnie?

-Bóg chce mnie uzdrowić. Czy jestem gotów przyjąć ten dar?

-Co zmieniło się od ostatniej spowiedzi? Może zapomniałem lub zataiłem ciężki grzech?

-Pokuta zobowiązuje do naprawienia wyrządzonego zła. Jak ją odprawiłem?

-Czy bliźni zauważyli moją poprawę po ostatniej spowiedzi?

10 przykazań:

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

  -Bóg jest moim Ojcem. Ile jest we mnie z obrazu Boga?
  -Czy pielęgnuję w sobie dar chrztu świętego?
  -Każdego dnia wybieram pomiędzy wieloma wartościami. A na którym miejscu jest Bóg?
  -Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go?
  -Celem życia chrześcijanina jest zbawienie. Co przysłania mi ten cel?
  -Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary?
  -Czy wątpię w prawdy wiary?
  -Może niedbale czynię znak krzyża?
  -Bóg zaprasza mnie do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego. Jaka jest moja postawa wobec spotykanych ludzi?
  -Czy unoszę się pychą?
  -Jak wypełniam swoje obowiązki w pracy?
  -Czy w życiu kieruję się nauką Jezusa?
  -Człowiek rozwija się nieustannie. A moja wiara i wiedza religijna?

 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie

  -Imię Boga jest święte. Czy nie wymieniam go bez uszanowania, w gniewie i w żartach?
  -Bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu i fałszywa przysięga jest grzechem. Czy szanuję imię mego Boga?
  -Czasem proszę o coś Boga, składam przyrzeczenia, obietnice. Czy dotrzymuję składanych ślubów?
  -Czy złorzeczę i przeklinam bliźnich?
  -Boża opatrzność czuwa nade mną. Czy ulegam pokusie korzystania z wróżb i przepowiedni astrologów?
  -Może poddaję się zwątpieniu?

   

 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

  -Jaki jest mój dzień święty?
  -Czy w moim domu panuje świąteczna atmosfera?
  -Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary?
  -Jak zachowuję się wobec ludzi, którym grozi utrata wiary?
  -Bóg mówi do mnie w czytaniach mszalnych. Czy słucham uważnie i zapamiętuję wskazania Boga z tekstów Pisma Świętego?
  -Czy chętnie i punktualnie przychodzę na Mszę świętą?

 4. Czcij ojca swego i matkę swoją

  -Bóg dał mi rodziców. Czy okazuję im szacunek, troszczę się o nich i modlę się za nich?
  -Czy jestem wdzięczny moim rodzicom chrzestnym?
  -Jak odnoszę się do rad rodziców?
  -Czy na co dzień jestem uprzejmy i troszczę się o najbliższych?
  -Ile czasu poświęcam dla rodziny?
  -Mam obowiązek modlić się za najbliższych. Jak często to czynię?
  -Czy jestem sprawiedliwy wobec dzieci?
  -Czy interesuję się rozwojem moich dzieci, ich postępami w nauce?
  -Czy staram się zapewnić dobry byt rodzinie?
  -Jak traktuję swoje obowiązki wobec bliźnich i ojczyzny?
  -Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
  -Jak często zapominam o imieninach i rocznicach najbliższych?

 5. Nie zabijaj

  -Bóg jest dawcą życia. Czy szanuję ten dar?
  -Jaki mam pogląd na temat zabijania poczętych dzieci i uśmiercania ludzi chorych i starych?
  -Gniew, pogarda, nienawiść i zemsta są grzechami przeciw życiu. Czy szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?
  -Czy mam odwagę przeciwstawić się częstowaniu używkami nieletnich? A może sam im to proponuję?
  -Wielu ludzi cierpi głód, a ja zapominam, że obżarstwo jest grzechem. Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wypoczynek?
  -Czy lekceważąc przepisy drogowe nie narażam na niebezpieczeństwo życia swojego i innych?
  -Czy mam myśli samobójcze?
  -Jezus w ewangelii pochwala troskę o chorych. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują?
  -Czy naśmiewam się z moich bliźnich, z ich nieszczęścia, choroby, kalectwa?

 6. Nie cudzołóż; 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego…

  -Jezus naucza, że grzechy te wynikają z pożądliwości serca. Czy z szacunkiem traktuję płciowość? –
  Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Czy z należytym szacunkiem traktuję innych?
  -Co myślę o nierozerwalności i świętości małżeństwa?
  -Czy jestem przyczyną zgorszenia innych przez sposób ubierania się, dwuznaczne słowa, sprośne żarty?
  -Czy czytam książki, czasopisma, oglądam filmy o treści erotycznej?
  -Czy ze skromnością kształtuję swoją wyobraźnię pragnienia?
  -Czy popełniam uczynki nieczyste samotnie lub z drugą osobą?
  -Czy jako chrześcijanin szanuję dziewictwo i czystość przedmałżeńską?

 7. Nie kradnij; 10. … ani żadnej rzeczy, która jego jest

  -Czy ukradłem coś?
  -Czy skradzione rzeczy zwróciłem?
  -Czy zazdroszczę innym posiadanych przez nich rzeczy?
  -Czy szanuję własność cudzą i społeczną?
  -Czy szanuję pracę innych?
  -Czy kupuję coś pochodzącego z kradzieży?
  -Czy aprobuję lub jestem obojętny wobec aktów wandalizmu?
  -Jak wywiązuję się ze zobowiązań podatkowych?
  -Czy łatwo pożyczam od innych i nie zwracam im tego?
  -Bóg daje mi czas. Jak korzystam z tego daru? Ile czasu marnuję przed telewizorem?

 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu

  -Jezus mówi, że będziemy sądzeni z każdego słowa. Jak traktuję wypowiadane przez siebie słowa?
  -Czy plotkuję?
  -Czy jestem wścibski i wypytuję innych o sprawy osobiste?
  -Pan Jezus naucza, że ojcem kłamstwa jest szatan. Czy jestem prawdomówny?
  -Czy dotrzymuję tajemnic?
  -Czy dobrze mówię o innych?
  -Czy rzetelnie udzielam informacji?
  -Czy sięgam po plotkarskie gazety, słucham takich programów?
  -Czy potrafię się cieszyć z sukcesów bliźnich i pochwalić ich?
  -Czy szanuję prawo innych osób do własnego zdania?

Przykazania kościelne

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?

  -Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą?
  -Czy zawsze przychodzę na nią punktualnie?
  -Bóg mówi do mnie przez Pismo Święte, a jaka jest moja modlitwa?
  -Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej?
  -Które z dobrych uczynków minionego tygodnia złożyłem Bogu w ofierze Mszy świętej?
  -Czy jako rodzic daję moim dzieciom przykład chrześcijańskiego życia?
  -Wiele spraw mam do załatwienia. Czy podejmuję w dniu świętym prace, które mogłem wykonać w tygodniu, a zaniedbałem je z lenistwa?

 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty

  -Bóg jest moim Ojcem. Czy chętnie i z ufnością korzystam z Jego miłosierdzia?
  -Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty z miłości do Boga i Kościoła?
  -Czy potrafię przebaczyć komuś, kto wyrządził mi krzywdę?
  -Czy moje przystępowanie do sakramentów świętych jest uzależnione od nastrojów i humorów?

 3. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą

  -Do komunii świętej mogę przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej!
  -Czy nie przyjąłem komunii świętej świętokradzko?
  -Jak odnoszę się do tajemnicy Chrystusa obecnego w Eucharystii?
  -Czy dziękuję Bogu za Jego dary i rozwijam swoje talenty?

 4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach

  -Wolna wola jest darem Boga. Czy potrafię panować nad słabościami mego ciała?

 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

  -Czy moja wiara uzdalnia mnie do troski o braci i siostry w wierze?
  -Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
  -Czy chętnie angażuję się w różne akcje parafialne?

 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Uklęknij i pozdrów księdza słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Następnie przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
Odpowiedz: Amen.

Przedstaw się:
Jestem… (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.).
Ostatni raz spowiadałem się…
Rozgrzeszenie otrzymałem… (albo. nie otrzymałem)
Pokutę odprawiłem… (albo: nie odprawiłem).
Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać że…(jeśli zapomniałeś jakiś grzech ciężki)
Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana następującymi grzechami:
Wyznaj teraz swoje grzechy.

Zakończ wyznawanie grzechów słowami:
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze z miłości do Boga żałuję i postanawiam się z nich poprawić. Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o naukę i zbawienną pokutę.
Ksiądz może pouczyć spowiadającego się, a następnie naznacza pokutę I udziela rozgrzeszenia:

BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA, KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE SWEGO SYNA I ZESŁAŁ DECHA ŚWIĘTEGO NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

Odpowiedz: Amen.

Następnie ksiądz może jeszcze dodać:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz odpowie:
Idź w pokoju.