Spowiedź

Dni powszednie: 7:00-8:00 i 17:30-18:00

Niedziela na początku każdej Mszą św.

 

RACHUNEK SUMIENIA

Pytania wstępne:

 • Żałuję za popełnione zło?
 • Mam stanąć przed Bogiem, który jest Miłością, a ile jest miłości we mnie?
 • Bóg chce mnie uzdrowić. Czy jestem gotów przyjąć ten dar?
 • Co zmieniło się od ostatniej spowiedzi? Może zapomniałem lub zataiłem ciężki grzech?
 • Pokuta zobowiązuje do naprawienia wyrządzonego zła. Jak ją odprawiłem?
 • Czy bliźni zauważyli moją poprawę po ostatniej spowiedzi?

 

10 przykazań:

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
  • Bóg jest moim Ojcem. Ile jest we mnie z obrazu Boga?
  • Czy pielęgnuję w sobie dar chrztu świętego?
  • Każdego dnia wybieram pomiędzy wieloma wartościami. A na którym miejscu jest Bóg?
  • Ile czasu poświęcam na rozmowę z Bogiem i słuchanie Go?
  • Celem życia chrześcijanina jest zbawienie. Co przysłania mi ten cel?Jak rozwijam i pogłębiam dar wiary?
  • Czy wątpię w prawdy wiary?
  • Może niedbale czynię znak krzyża?
  • Bóg zaprasza mnie do współpracy w budowaniu Królestwa Bożego. Jaka jest moja postawa wobec spotykanych ludzi?
  • Czy unoszę się pychą?
  • Jak wypełniam swoje obowiązki w pracy?
  • Czy w życiu kieruję się nauką Jezusa?
  • Człowiek rozwija się nieustannie. A moja wiara i wiedza religijna?
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie
  • Imię Boga jest święte. Czy nie wymieniam go bez uszanowania, w gniewie i w żartach?
  • Bluźnierstwo przeciw imieniu Bożemu i fałszywa przysięga jest grzechem. Czy szanuję imię mego Boga?
  • Czasem proszę o coś Boga, składam przyrzeczenia, obietnice. Czy dotrzymuję składanych ślubów?
  • Czy złorzeczę i przeklinam bliźnich?
  • Boża opatrzność czuwa nade mną. Czy ulegam pokusie korzystania z wróżb i przepowiedni astrologów?
  • Może poddaję się zwątpieniu?
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
  • Jaki jest mój dzień święty?
  • Czy w moim domu panuje świąteczna atmosfera?
  • Jak często rozmawiam z domownikami na temat wiary?
  • Jak zachowuję się wobec ludzi, którym grozi utrata wiary?
  • Bóg mówi do mnie w czytaniach mszalnych. Czy słucham uważnie i zapamiętuję wskazania Boga z tekstów Pisma Świętego?
  • Czy chętnie i punktualnie przychodzę na Mszę świętą?
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją
  • Bóg dał mi rodziców. Czy okazuję im szacunek, troszczę się o nich i modlę się za nich?
  • Czy jestem wdzięczny moim rodzicom chrzestnym?
  • Jak odnoszę się do rad rodziców?
  • Czy na co dzień jestem uprzejmy i troszczę się o najbliższych?
  • Ile czasu poświęcam dla rodziny?
  • Mam obowiązek modlić się za najbliższych. Jak często to czynię?
  • Czy jestem sprawiedliwy wobec dzieci?
  • Czy interesuję się rozwojem moich dzieci, ich postępami w nauce?
  • Czy staram się zapewnić dobry byt rodzinie?
  • Jak traktuję swoje obowiązki wobec bliźnich i ojczyzny?
  • Czy okazuję wdzięczność Bogu i ludziom?
  • Jak często zapominam o imieninach i rocznicach najbliższych?
 5. Nie zabijaj
  • Bóg jest dawcą życia. Czy szanuję ten dar?
  • Jaki mam pogląd na temat zabijania poczętych dzieci i uśmiercania ludzi chorych i starych?-Gniew, pogarda, nienawiść i zemsta są grzechami przeciw życiu. Czy szkodzę sobie na zdrowiu przez picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków?
  • Czy mam odwagę przeciwstawić się częstowaniu używkami nieletnich? A może sam im to proponuję?
  • Wielu ludzi cierpi głód, a ja zapominam, że obżarstwo jest grzechem. Czy dbam o zdrowie swoje i bliskich przez dobre odżywianie i wypoczynek?
  • Czy lekceważąc przepisy drogowe nie narażam na niebezpieczeństwo życia swojego i innych?
  • Czy mam myśli samobójcze?
  • Jezus w ewangelii pochwala troskę o chorych. Czy odwiedzam krewnych i znajomych, którzy chorują?
  • Czy naśmiewam się z moich bliźnich, z ich nieszczęścia, choroby, kalectwa?
 6. Nie cudzołóż; 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego…
  • Jezus naucza, że grzechy te wynikają z pożądliwości serca. Czy z szacunkiem traktuję płciowość?
  • Ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego. Czy z należytym szacunkiem traktuję innych?
  • Co myślę o nierozerwalności i świętości małżeństwa?
  • Czy jestem przyczyną zgorszenia innych przez sposób ubierania się, dwuznaczne słowa, sprośne żarty?
  • Czy czytam książki, czasopisma, oglądam filmy o treści erotycznej?
  • Czy ze skromnością kształtuję swoją wyobraźnię pragnienia?
  • Czy popełniam uczynki nieczyste samotnie lub z drugą osobą?
  • Czy jako chrześcijanin szanuję dziewictwo i czystość przedmałżeńską?
 7. Nie kradnij; 10. … ani żadnej rzeczy, która jego jest
  • Czy ukradłem coś?
  • Czy skradzione rzeczy zwróciłem?
  • Czy zazdroszczę innym posiadanych przez nich rzeczy?
  • Czy szanuję własność cudzą i społeczną?
  • Czy szanuję pracę innych?
  • Czy kupuję coś pochodzącego z kradzieży?
  • Czy aprobuję lub jestem obojętny wobec aktów wandalizmu?
  • Jak wywiązuję się ze zobowiązań podatkowych?
  • Czy łatwo pożyczam od innych i nie zwracam im tego?
  • Bóg daje mi czas. Jak korzystam z tego daru? Ile czasu marnuję przed telewizorem?
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu
  • Jezus mówi, że będziemy sądzeni z każdego słowa. Jak traktuję wypowiadane przez siebie słowa?
  • Czy plotkuję?
  • Czy jestem wścibski i wypytuję innych o sprawy osobiste?
  • Pan Jezus naucza, że ojcem kłamstwa jest szatan. Czy jestem prawdomówny?
  • Czy dotrzymuję tajemnic?
  • Czy dobrze mówię o innych?
  • Czy rzetelnie udzielam informacji?
  • Czy sięgam po plotkarskie gazety, słucham takich programów?
  • Czy potrafię się cieszyć z sukcesów bliźnich i pochwalić ich?
  • Czy szanuję prawo innych osób do własnego zdania?

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Uklęknij i pozdrów księdza słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Następnie przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
Odpowiedz: Amen.

Przedstaw się:
Jestem… (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.).
Ostatni raz spowiadałem się…
Rozgrzeszenie otrzymałem… (albo. nie otrzymałem)
Pokutę odprawiłem… (albo: nie odprawiłem).
Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać że…(jeśli zapomniałeś jakiś grzech ciężki)
Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana następującymi grzechami:
Wyznaj teraz swoje grzechy.

Zakończ wyznawanie grzechów słowami:
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze z miłości do Boga żałuję i postanawiam się z nich poprawić. Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o naukę i zbawienną pokutę.
Ksiądz może pouczyć spowiadającego się, a następnie naznacza pokutę I udziela rozgrzeszenia:

BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA, KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE SWEGO SYNA I ZESŁAŁ DECHA ŚWIĘTEGO NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

Odpowiedz: Amen.

Następnie ksiądz może jeszcze dodać:
Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:
Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz odpowie:
Idź w pokoju.